SR ME

Konsolidacija štampe

Dokazano je da 2% ukupnih troškova kompanija čine troškovi štampanja. Optimizacijom štampe korisnik dobija uređaje na korišćenje, celokupan potrošni material kao i kompletno održavanje tokom perioda iznajmljivanja opreme.


Ovakav način funkcionisanja može unaprediti poslovanje kompanije, jer  komapnija više ne mora da brine o potrošenim tonerima, da čeka isporuku novih, a ne mora da brine ni u slučaju kvara štampača. Jednostavno kompanija dobija nesmetanost u radu koja daje mogućnost da svu svoju energiju i vreme usmeri na svoju primarnu delatnost.
 

U slučaju da kompanija želi administraciju korisnika i kontrolu štampanja, dodatna softverska rešenja mogu omogućiti uvid u broj odštampanih strana, čak i broj strana po korisniku. Istraživanja su pokazala da čak 10-20% odštampanih materijala čine pogrešno odštampani materijali. Na ovaj način kompanija može minimizirati nepotrebne troškove i sredstva preusmeriti u svoju primarnu delatnost.
 

Sam proces optimizacije štampe, podrazumeva dva podprocesa: prvi se odnosi na smanjenje koštanja štampe, odnosno na smanjenje cene po odštampanoj strani, a drugi na smanjenje samog obima štampe, sa postojećeg na optimalan. Na strani korisnika je da plati na mesečnom nivou samo iznos za odštampane strane. Cena po odštampanoj strani je jedinstvena.
 

Za više informacija možete nas kontaktirati putem online forme ili putem telefona 011 40 30 100.


 • Dell
 • Acer
 • SAMSUNG
 • HP
 • Toshiba
 • Epson
 • Kyocera
 • Lexmark
 • Sharp
 • Colorovo
 • Gigabyte
 • MSI
 • Kingston
 • Cooler Master