SR ME

SHARP REGISTRACIJA PETOGODIŠNJE GARANCIJE

Čestitamo Vam na odabiru Sharp TV uređaja. Mi stojimo iza kvaliteta svojih proizvoda, zbog čega Vam na naše modele nudimo produženu garanciju u trajanju od 5 godina.

Da biste ostvarili produženu petogodišnju garanciju, neophodno je da svoj TV uređaj registrujete najkasnije do 30.6.2019.

Molimo Vas da pažljivo popunite sledeća polja (sva polja su obavezna):

Podaci o proizvodu

Podaci o kupovini

Vaši podaci

USLOVI I PRAVILA PRODUŽENE GARANCIJE

1. Produžena garancija se odnosi isključivo na modele Sharp televizora.

2. Produžena garancija važi isključivo za kupovinu modela Sharp televizora kupljenih u periodu od 5.3.2019. do 30.6.2019. Proizvode je potrebno registrovati putem ovog obrasca najkasnije do 30.6.2019. U suprotnom, produžena garancija neće važiti i kupac ostvaruje pravo samo na redovnu garanciju od 3 godine.

3. Ova produžena garancija važi samo za proizvode kupljene na teritoriji Republike Srbije.

4. Garantna izjava o produženoj garanciji smatraće se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmenjena i/ili sadrži netačne podatke unete pri registraciji proizvoda.

5. Pri podnošenju zahteva za popravku u garanciji u okviru produžene garancije potrebno je priložiti ovlašćenom Sharp servisu sledeće:

 • original garantni list
 • original ili kopiju računa

6. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korišćenim materijalima za vreme produžene garancije biće konačna i obavezujuća i kupac je saglasan da će se pridržavati tih odluka. Bilo koji neispravni delovi koji su zamenjeni u roku produžene garancije postaju vlasništvo kompanije Sharp.

7. Uslovi produžene garancije napisani u ovoj izjavi u skladu su sa redovnim Sharp garancijskim uslovima opisanim u standarnoj garanciji. Pre bilo kakvog postupka potrebno je pročitati standarne uslove garancije.

8. Ova produžena garancija izdata je u skladu sa zakonima Republike Srbije i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom brenda Sharp.

9. U periodu trajanja produžene garancije kupac ima pravo na zamenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije u mogućnosti da se popravi.

10. U periodu produžene garancije, rok za trajanje popravke nije definisan zakonom i on može iznositi i duže od 30 dana.

11. Ova produžena garancija podložna je sledećim ograničenjima i isključenjima:

 • kvar ili oštećenje koje je nastalo zbog više sile, vatre, građanskih nemira i/ili nesreća
 • kvarovi nastali usled korišćenja pogrešnog napona električne mreže i/ili posledične štete iz nemara i/ili zloupotrebe
 • korišćenje koje nije u skladu sa uputsvom za upotrebu
 • popravke koje su obavljala neovlaščena lica i/ili nepravilne montaže koje ne ispunjava uslove iz korisničkog uputstva
 • proizvodi koji se koriste u komercijalnim ili nestambenim prostorima.

Prihvatam opšte uslove garancije


 • Dell
 • Acer
 • SAMSUNG
 • HP
 • Toshiba
 • Epson
 • Kyocera
 • Lexmark
 • Sharp
 • Colorovo
 • Gigabyte
 • MSI
 • Kingston
 • Cooler Master